Insolventierecht

Het gaat u als ondernemer misschien niet altijd voor de wind.
Zeker in tijden van financiële en economische crisis, moeten soms drastische
maatregelen worden genomen om het bedrijf, al dan niet in afgeslankte vorm,
weer gezond te krijgen. Juist in die gevallen is het van groot belang dat u zich
tijdig laat adviseren over welke stappen u nog wel kunt zetten en welke
stappen niet meer. Samen met de ondernemer kunnen wij de onderneming
doorlichten en risico’s en kansen inventariseren.  
 
Wij adviseren en procederen over:

herstructurering, reorganisaties en doorstartscenario’s
de (her)financiering over zekerheden (pand, hypotheek,  borgtocht)
en de uitwinning daarvan
het uitoefenen van retentierecht, recht van reclame en        
  eigendomsvoorbehoud
het procederen over fiscaal bodembeslag, invorderingsperikelen
(turbo)liquidatie van rechtspersonen
paulianakwesties en verrekening
het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord aan schuldeisers
 (of aanbieding van een akkoord in surseance of faillissement)
het procederen over bestuurdersaansprakelijkheid
 (zowel jegens de curator in faillissement als jegens de fiscus)

overlay header