overlay header
Sterk in insolventie De juiste begeleiding bij (door)startproblemen
overlay header
Sterk in arbeidsrecht Uw ontslagzaak leiden wij in de juiste banen
overlay header
Sterk in incasso Wij hebben een groot incasserend vermogen

Arbeidsrecht

"Ik wens je veel werknemers" is een veelgehoorde uitdrukking.
Vaak wordt dit gekscherend gezegd tegen startende ondernemers.
Werknemers kunnen soms een last zijn, die je als werkgever met je
meedraagt. Bijvoorbeeld als ze niet functioneren, (langdurig) ziek of
arbeidsongeschikt zijn of als de economische ontwikkelingen maken dat
je niet al je werknemers aan de slag kunt houden. Aan de andere kant
vormt het personeel voor veel ondernemingen het meest waardevolle
kapitaal. Gemotiveerd personeel is goud waard.
 
Huijzer Advocaten helpt u bij opstellen en beoordelen van
arbeidsovereenkomsten en personeelsreglementen. Zij adviseert en
procedeert in het kader van ontslag (opzegging, ontbinding van de
arbeidsovereenkomst, ontslag op staande voet). Ook in het arbeidsrecht geldt
dat het recht niet altijd de beste oplossing biedt. Vaak is het beter om met de
vertrekkende werknemer goede afspraken te maken over diens afvloeiing.
Huijzer Advocaten kent het klappen van de zweep.
 
De directeur-werknemer heeft, als hij statutair bestuurder is van de
rechtspersoon, een aparte positie. Als ondernemingsrecht-specialisten weten
wij waar u op moet letten. Wij adviseren bestuurders o.a. in dreigende
conflicten met aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en de
Ondernemingsraad.
 
Huijzer Advocaten adviseert aan de andere kant ook ondernemingsraden en
personeelsvertegenwoordigingen. Bijvoorbeeld als de directie plannen maakt
voor overnames, fusies of reorganisaties, die gevolgen (kunnen) hebben voor
de werknemers. Of als de arbeidsvoorwaarden gewijzigd worden.
 
Ook nadat de arbeidsovereenkomst is geƫindigd, kunnen er nog
arbeidsrechtelijke geschillen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de uitleg van
een concurrentie- of relatiebeding. Voorkomen is vaak beter dan genezen. Het
is daarom verstandig om tijdig advies in te winnen over deze aspecten.

Uiteraard treden wij ook regelmatig op voor werknemers. Als uw werkgever u
heeft ontslagen of wilt ontslaan, adviseren wij u om direct contact op te
nemen. Veelal kunnen de juridische advieskosten (deels) op de werkgever
worden verhaald of in de onderhandelingen worden betrokken.

overlay header