overlay header
Sterk in insolventie De juiste begeleiding bij (door)startproblemen
overlay header
Sterk in arbeidsrecht Uw ontslagzaak leiden wij in de juiste banen
overlay header
Sterk in incasso Wij hebben een groot incasserend vermogen

Faillissementen

Mark Huijzer wordt door de Rechtbank regelmatig gevraagd om op te
treden als curator of bewindvoerder in faillissementen en surséances.
Hier vindt u de verslagen zoals deze bij de Rechtbank zijn ingediend in de
verschillende faillissementen of surséances.  
 
Doorgaans verschijnt iedere drie maanden een nieuw verslag. Tussentijds
wordt geen informatie verstrekt. Aan de inhoud van de verslagen kunt u geen
rechten ontlenen. De verslagen zijn opgesteld aan de hand van (met name)
informatie die verstrekt is door de failliete (rechts)persoon zelf.
 
Om privacy-redenen worden de verslagen in de faillissementen van
privé-personen niet op deze website geplaatst. Geïnteresseerden kunnen deze
verslagen opvragen bij de griffie van de betreffende rechtbank.
 
Overzicht verslagen:

B.V. Aannemingsbedrijf J. de Zeeuw

Munnikenland OG B.V.

ReAct ! B.V.

Residence Kelder Holding B.V.

So Solid

Sportdotcom B.V.
overlay header