overlay header
Sterk in insolventie De juiste begeleiding bij (door)startproblemen
overlay header
Sterk in arbeidsrecht Uw ontslagzaak leiden wij in de juiste banen
overlay header
Sterk in incasso Wij hebben een groot incasserend vermogen

Algemene voorwaarden

geschreven door Mark Huijzer
Op alle werkzaamheden van Huijzer Advocaten zijn onze algemene
voorwaarden van toepassing.

U kunt deze algemene voorwaarden hier downloaden. 
Op verzoek sturen wij ze u ook per post of e-mail toe.

Duidelijke advisering vinden wij belangrijk. Daarbij hoort ook duidelijkheid
over de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Hieronder enkele
"spelregels":

Het uurtarief varieert van € 170,- tot € 250,- en wordt in de regel jaarlijks per 1
januari van het jaar aangepast.

Aan kantoorkosten (bijvoorbeeld papier, kopieën, postzegels e.d.) wordt
standaard 6% van het honorarium (uurtarief) in rekening gebracht.

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft) zijn wij verplicht (de bestuurders of feitelijk
leidinggevenden/belanghebbenden van) onze cliënten te vragen zich in
persoon te legitimeren. Als een rechtspersoon onze cliënte is, dan zijn wij
tevens verplicht om een uittreksel uit het Handelsregister op te vragen en een
fotokopie te maken van het legitimatiebewijs van degene die de rechtspersoon
vertegenwoordigt.

overlay header